Sinopsis emisije – DIADORA

odaberi
paziti na numeraciju (emisije koje su sufinancirane od vijeća za el. medije imaju drugačiju formu numeracije)
po rasporedu emitiranja Diadora TV ( https://www.diadora.tv/tv-raspored/ )
ukoliko postoji napomena za režiju molimo upišite ovdje!